ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่ ตลาดน้ำ 3 อำเภอ   5 เม.ย. 2565 47 ครั้ง
ประกาศราคาจ้างโครงการตลาดน้ำ 3 อำเภอ   2 มี.ค 2565 82 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างพัฒนาต่อยอดตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประ.....   7 ก.ย. 2564 149 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีง.....   30 ส.ค. 2564 184 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ......   8 มิ.ย. 2564 204 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำ.....   1 เม.ย. 2564 200 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามประจำ.....   3 ก.ค. 2563 343 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่.....   23 มิ.ย. 2563 334 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปร.....   23 มิ.ย. 2563 295 ครั้ง