ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างพัฒนาต่อยอดตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประ.....   7 ก.ย. 2564 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีง.....   30 ส.ค. 2564 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ......   8 มิ.ย. 2564 80 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำ.....   1 เม.ย. 2564 79 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามประจำ.....   3 ก.ค. 2563 251 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่.....   23 มิ.ย. 2563 262 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปร.....   23 มิ.ย. 2563 218 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒธรรมมวยไทย ประจำป.....   23 มิ.ย. 2563 212 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามกิจก.....   6 มิ.ย. 2562 6636 ครั้ง icon