ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามประจำ.....   3 ก.ค. 2563 88 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่.....   23 มิ.ย. 2563 76 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปร.....   23 มิ.ย. 2563 62 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒธรรมมวยไทย ประจำป.....   23 มิ.ย. 2563 73 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามกิจก.....   6 มิ.ย. 2562 445 ครั้ง icon
ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ......   21 พ.ค. 2562 225 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ก.....   19 เม.ย. 2562 171 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทร.....   29 มี.ค 2562 216 ครั้ง