ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

4 ต.ค. 2561      50 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ท่านผู้หญิงวิลาวัลย์ วีรานุวัตติ์ คณะกรรมการมูลนิธิฯ /คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งนายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ข้าราชการ ประชาชน เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทรงนำคณะแพทย์ละพยาบาลชมพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจกิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และการบรรเลงดนตรีไทยของยุวศิลปินของมูล นิธิฯ ชมนิทรรศการต่าง ๆ จากนั้นทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลประทับรถรางพระที่ยังไปยังโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ทรงปล่อยแตนเบียนเพื่อไปกำจัดแมลงดำหนามที่เป็นศัตรูมะพร้าว ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตของเครือข่ายเกษตรกร ทอดพระเนตรการทำน้ำตาลมะพร้าว ทอดพระเนตรร้านค้าและการแสดงของเยาวชน  จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. ประทับรถบัสพระที่นั่ง เสด็จฯไปยังโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี