วัดอินทาราม

17 ต.ค. 2561      880 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดอินทาราม มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง บานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้
ภายในมีพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าเป็นพระแกะสลักด้วยศิลาแดง ปางมารวิชัย กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ มีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ได้บรรจุอัฐิ หน้าอุโบสถหลังเก่า 2 องค์ กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ บริเวณหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน เป็นที่อยู่ของปลาตะเพียนเงินและตะเพียนทองจำนวนมาก

ลักษณะเด่น

วัดอินทาราม มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง บานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้
ภายในมีพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าเป็นพระแกะสลักด้วยศิลาแดง ปางมารวิชัย กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ มีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ได้บรรจุอัฐิ หน้าอุโบสถหลังเก่า 2 องค์ กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ บริเวณหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน เป็นที่อยู่ของปลาตะเพียนเงินและตะเพียนทองจำนวนมาก

ประวัติ

วัดอินทาราม มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง บานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้