กิจกรรมประกวดกระทงกาบกล้วย เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2561 โครงการสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

16 พ.ย. 2561      83 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2561” โครงการสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ระหว่างวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดให้มีกิจกรรม “ประกวดกระทงกาบกล้วย” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

  • นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรสงคราม
  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

หลักฐานการสมัคร

  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

รางวัลที่จะได้รับ

  • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัตรนี้จนถึง 19 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-715719