เชิญเที่ยว ชม...ชิม...ช๊อบ อาหารและสินค้าชุมชนคนคลองเขิน ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เริ่ม เสาร์ที่ 24 พ.ย. 2561 นี้

21 พ.ย. 2561      65 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ขอเชิญเที่ยว ชม...ชิม...ช๊อบ อาหารและสินค้าชุมชนคนคลองเขิน ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เริ่มเสาร์ ที่ 24 พ.ย. 2561 นี้เป็นต้นไป

กำหนดการ

วันที่ 24 พ.ย. 2561

เวลา 09.45 น.

      -    การแสดงกลองยาวของโรงเรียนวัดดาวโด่ง อังกะลุงของโรงเรียนวัดปากลัด

      -    กล่าวเปิดพิธีโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน

      -    พระครูปลัดกฤตพรต เจ้าอาวาสวัดศรีศรัทธาธรรม และคณะสงฆ์ ให้ศีลให้พรและประพรมน้ำมนต์

      -    ประธานเดินเยี่ยมชมร้านค้าในตลาดชุมชน

เวลา 10.30 น.  

      –   กิจกรรมปลอกมะพร้าวขูดมะพร้าวเป็นทีม

      -    กิจกรรมแข่งขันตำน้ำพริกกะปิและจัดผักเครื่องเคียง

เวลา 11.30 น. 

      –   ประกาศผล มอบรางวัล

 วันที่ 25 พ.ย. 2561

เวลา 09.30 น. – แข่งขันเหลาไม้กวาด

เวลา 10.30 น. – แข่งขันการตำลีลา ทีมละ 2-3 คน