การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน และกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 มี.ค 2564      59 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน และกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนี้ นายชรัส บุณณสะ ผู้ว่าราชการการจังหวัดสมุทรสงคราม และนางรัชฎา บุณณสะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว